Aanplanten: goed begonnen is half gewonnen!

De basis voor een geslaagde aanplanting is een gezonde bodemstructuur. In veel gevallen is het aangewezen dat je de bodem een handje toesteekt vooraleer je effectief aanplant. Hoe je dat het best aanpakt hangt grotendeels af van het type bodem, want elke bodem stelt zijn specifieke eisen.

Zware bodem

Bij zware kleigronden is het belangrijk om de bodem te verluchten of draineren. DCM Kleigrondverbeteraar Lava biedt hier de oplossing. Dat bestaat uit fijne, harde, poreuze lavakorrels van natuurlijke oorsprong. Ze brengen meer lucht in de bodem en voorkomen het samenklonteren van de klei. Dat is goed nieuws voor de planten, want zo kunnen ze sneller inwortelen en beter groeien.

DCM Kleigrondverbeteraar Lava

Harde, poreuze lavakorrels van natuurlijke oorsprong om zware gronden te verluchten of te draineren. Steeds mengen met de grond. Toepasbaar in de biotuin.

BEKIJK PRODUCT

Zandgrond

Lichte zandgronden vragen dan weer een product dat water en voeding beter vasthoudt, zodat deze niet meteen naar de ondergrond doorsijpelen. DCM Zandgrondverbeteraar Bentoniet klaart deze klus. Dit poeder bestaat uit kleimineralen die het watervasthoudend vermogen van zandgrond verhogen.

DCM Zandgrondverbeteraar Bentoniet

Wit-geel, fijn poeder dat bestaat uit kleimineralen om in lichte zandgronden water en voeding langer vast te houden. Toepasbaar in de biotuin.

BEKIJK PRODUCT