Je mooie tuin vrijhouden van onkruid, het kan een hele uitdaging zijn. Om van die vervelende indringers af te komen, gebruikten tuiniers vroeger schadelijke chemische stoffen, zoals glyfosaat. Na heel wat discussie mag dat nu niet meer. En terecht, want er zijn intussen heel wat efficiënte alternatieven, mét respect voor de natuur.

DCM Naturapy®

DCM Anti-Onkruid & Anti-Mos bestrijdt onkruid met pelargonzuur, een werkzame stof die ook in de natuur te vinden is. In de bodem breekt het af tot koolstof en water, wat bouwstenen zijn voor heel wat levende organismen.


Mos of onkruid in je sier- of moestuin?

Gebruik DCM Anti-Onkruid & Anti-Mos - Sier- en Moestuin, met snelle 3-in-1 werking. Dit product bevrijdt je tuin van onkruiden, grassen en mossen. Al na enkele uren zie je de eerste effecten.


Zit het onkruid of mos op een verhard oppervlak, zoals je terras, oprit of tuinpad?

Dan is DCM Anti-Onkruid & Anti-Mos - Terras, oprit en paden je reddingsmiddel.


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie en het etiket, inclusief de passende waarschuwingszinnen en –symbolen.

DCM Anti-Onkruid & Anti-Mos

Totale onkruidbestrijder met snelle 3-in-1 werking voor de doelgerichte bestrijding van onkruiden, grassen en mossen (niet in gazon). De eerste effecten zijn zichtbaar binnen enkele uren.

Lees meer


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie en het etiket, inclusief de passende waarschuwingszinnen en –symbolen.

Voorkomen is beter dan bestrijden

Onkruid geen kans geven om te groeien? Dek de bodem tussen de planten af met natuurlijke materialen, zoals schors of houtsnippers. De bodem droogt minder snel uit, en dankzij hun werking als fysische barrière krijgt onkruid geen kans om door te groeien. Er zijn verschillende mogelijkheden: DCM Castanea Coverchips, DCM Sierschors 20-40mm, DCM Mulch of DCM Cocover.

Met welke natuurlijke bodemafwerking hou jij het onkruid weg?

Lees meer